021-2936

خبر

ارزشیابی نیمسال اول ریاضی پایه چهارم دی ماه 1402+پاسخنامه

مشاهده

ارزشیابی نیمسال اول علوم پنجم دبستان دی ماه 1402+پاسخنامه

مشاهده

ارزشیابی نیمسال اول علوم سوم دبستان دی ماه 1402+پاسخنامه

مشاهده

کلیپ جلسات سه نفره زمستان پیش بستان و دبستان پرسش

کلیپ جلسات سه نفره زمستان پیش بستان و دبستان پرسش

مشاهده

اهدای جوایز مسابقات درون مدرسه ای دارت به دانش آموزان دوره اول و دوم

مسابقات دارت در ساعت ورزش دانش آموزان انجام شد و برندگان هر کلاس معرفی شده و به آنها طی مر...

مشاهده

تغذیه سالم در ماه رمضان

تغذیه سالم در ماه رمضان

مشاهده

روز شاد و تحویل کارنامه پایه ششم پیش دبستان و دبستان دخترانه پرسش

روز شاد و تحویل کارنامه پایه ششم پیش دبستان و دبستان دخترانه پرسش

مشاهده

روز شاد و تحویل کارنامه پایه سوم پیش دبستان و دبستان دخترانه پرسش

روز شاد و تحویل کارنامه پایه سوم پیش دبستان و دبستان دخترانه پرسش

مشاهده

سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی-روز جهانی مقاومت

سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی-روز جهانی مقاومت

مشاهده

ولادت حضرت عیسی

ولادت حضرت عیسی

مشاهده

ساخت کاردستی جغد پایه پیش دبستانی پیش دبستان و دبستان دخترانه پرسش

ساخت کاردستی جغد پایه پیش دبستانی پیش دبستان و دبستان دخترانه پرسش

مشاهده

8 آبان ماه - روز نوجوان و بسیج دانش آموزی پیش دبستان و دبستان دخترانه...

8 آبان ماه - روز نوجوان پیش دبستان و دبستان دخترانه پرسش

مشاهده