021-2936

روز شاد و تحویل کارنامه پایه سوم پیش دبستان و دبستان دخترانه پرسش

روز شاد و تحویل کارنامه پایه سوم پیش دبستان و دبستان دخترانه پرسش
مبینا محمدی راد 2 بهمن 1400

روز شاد و تحویل کارنامه پایه سوم پیش دبستان و دبستان دخترانه پرسش

روز شاد و تحویل کارنامه پایه سوم پیش دبستان و دبستان دخترانه پرسش

نام آموزگار:خانم سمیه غلامی

نام پشتیبان:خانم الناز خلیلی

تعداد دانش آموزان :5نفر

  • فضای مجازی :

ارسال نظر

ایمیل شما منتشر نخواهد شد .*