021-2936

خدمات سرای دانش

با ورود به پنل کاربری خود از امکانات آموزشی مجازی بهره مند شوید

حضور پشتیبان در کلاس

توجه ویژه به تک تک دانش آموزان

آزمون صبحانه

تثبیت آموخته های روز قبل

یک زنگ درس، یک زنگ کار در کلاس

برای یادگیری درس هر روز در همان روز

طرح درس

اولیاء و دانش آموزان برنامه تدریس هر جلسه را از قبل میدانند

خلاصه درس یک برگی

دانش آموزان در کلاس جزوه نمی نویسند (تقویت پیش خوانی)

گزارش پشتیبان به اولیاء

هر دو هفته یک بار اولیاء در جریان کار فرزند و بقیه دانش آموزان قرار می گیرد

آزمون های برنامه ای دو هفته یک بار

بازخوردهای منظم آموزشی، رصد کردن وضعیت آموزشی دانش آموز

دفتر بازیابی آموخته ها

تعمیق یادگیری و افزایش تمرکز دانش آموزان

زنگ مشاوره تخصصی دبیران

گفتگوی دبیر و دانش آموز جهت بررسی وضعیت درسی

جلسات 3 نفره

جلسات آموزشی با حضور پدر و مادر و پشتیبان و دانش آموز با محوریت ارائه ی دست آورد های آموزشی دانش آموز

اخبار

تکنیک ترام نقطه

تکنیک «ترام نقطه» از جمله سبک های نقاشی است که جهت...

بیشتر
هفته کتاب و کتابخوانی

به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی مدرسه سرای دانش(...

بیشتر
برگزاری شورای دانش آموزی مدرسه سرای دانش...

انتخابات شورای دانش آموزی مدرسه سرای دانش واحد انق...

بیشتر
کلاس هنر دانش آموزان پایه نهم

دانش آموزان پایه نهم پروژه نقاشی بر روی بوم را به...

بیشتر
جشن روز دانش آموز

بیشتر
آزمایش واکنش جوش شیرین با سرکه به منظور...

عنوان آزمایش:واکنش جوش شیرین با سرکه به منظور تولی...

بیشتر
آزمایش واکنش جوش شیرین با سرکه به منظور...

عنوان آزمایش:واکنش جوش شیرین با سرکه به منظور تولی...

بیشتر
روز نیمه شاد

در روز شاد کادر مدرسه سرای دانش واحد انقلاب با هدف...

بیشتر