021-2936

درباره ما

Image
درباره ما

مجموعه مدارس سرای دانش فردا

ما معتقديم كه اگر دانش آموزي از نظر اخلاقي و رفتاري به بهترين شكل تربيت شده باشد به طور ناخودآگاه در راه پيشرفت علمي نيز گام خواهد نهاد. مسلّماً تربيت اخلاقي، رفتاري و ديني و اعتقادي يك دانش آموز نيز نمي تواند فقط بر عهده مدرسه باشد. چراكه خانواده و اجتماع نيز در اين رابطه سهم بسيار زيادي دارند. تا آنجا كه اگر آموزه ها و تربيت خانواده اختلافي هرچند كوچك با تربيت مدرسه داشته باشد، هرآنچه كه رشته ايم پنبه خواهد شد. از اين جهت اين مدرسه و تمامي كاركنان آن تلاش خواهند كرد تا اين مأموريت خطير و حساس را به بهترين شكل محقق نمايند. بديهي است اجراي اين برنامه ها خالي از اشكال و يا قصور نخواهد بود امّا راهنمايي ها و همكاري نزديك اولياء مي تواند بسياري از اين مشكلات را مرتفع سازد.

تماس با ما

مدرسه مجازی سرای دانش

با ورود به پنل کاربری خود از امکانات آموزشی مجازی بهره مند شوید