021-2936

اجرای راه کارهای موفق برای رشد و یادگیری بهتر دانش آموزان

با ورود به پنل کاربری خود از امکانات آموزشی مجازی بهره مند شوید

ویدیو های دروس

مجموعه مدارس سرای دانش ، ویدیو های آموزشی برای تمام مقاطع تحصیلی با کیفیت بالا توسط اساتید مجرب را در اختیار دانش آموزان قرار داده ،که می توانید در این بخش مشاهده نمایید.

نمونه سوالات امتحانی

مجموعه مدارس سرای دانش ، منابع آموزشی شامل نمونه سوالات امتحانی نیمسال اول و دوم ، را در اختیار دانش آموزان قرار داده ،که می توانید در این بخش مشاهده نمایید.

پاسخ تشریحی آزمون های قلم چی

مجموعه مدارس سرای دانش ، منابع آموزشی شامل پاسخ تشریحی آزمون های قلم چی ، را در اختیار دانش آموزان قرار داده ،که می توانید در این بخش مشاهده نمایید.