021-2936

خبر

تکنیک ترام نقطه

تکنیک «ترام نقطه» از جمله سبک های نقاشی است که جهت ترسیم آن از راپید و کاغذ کالک استفاده م...

مشاهده

هفته کتاب و کتابخوانی

به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی مدرسه سرای دانش( واحد انقلاب ) برای دانش آموزان مشتاق مطا...

مشاهده

برگزاری شورای دانش آموزی مدرسه سرای دانش واحد انقلاب

انتخابات شورای دانش آموزی مدرسه سرای دانش واحد انقلاب تاریخ برگزاری سه شنبه 1401/08/24...

مشاهده

کلاس هنر دانش آموزان پایه نهم

دانش آموزان پایه نهم پروژه نقاشی بر روی بوم را به کمک دبیر توانمند سرکار خانم مهدیس احمدی...

مشاهده

جشن روز دانش آموز

مشاهده

آزمایش واکنش جوش شیرین با سرکه به منظور تولید گاز کربن دی اکسید در کلا...

عنوان آزمایش:واکنش جوش شیرین با سرکه به منظور تولید گاز کربن دی اکسید در کلاس پژوهش سرکار...

مشاهده

آزمایش واکنش جوش شیرین با سرکه به منظور تولید گاز کربن دی اکسید در کلا...

عنوان آزمایش:واکنش جوش شیرین با سرکه به منظور تولید گاز کربن دی اکسید در کلاس پژوهش سرکار...

مشاهده

روز نیمه شاد

در روز شاد کادر مدرسه سرای دانش واحد انقلاب با هدف آموزش اهمیت صرف صبحانه ، روز خود را با...

مشاهده

آزمایش شناسایی نشاسته در مواد غذایی با استفاده از بتادین

مهمترین محصول فتوسنتز « گلوکز » است . گلوگز مولکولی کوچک است و به راحتی در آب حل می شود. گ...

مشاهده

تشریح مغز گوسفند در کلاس زیست پایه هشتم

با توجه به سرفصل دستگاه عصبی در مباحث زیست هشتم دبیر محترم سرکار خانم صادقی برای درک بهت...

مشاهده

نقاشی روی تیشرت در کلاس کار و فناوری هشتم

آموزش نقاشی روی پارچه در کلاس کار و فناوری پایه هشتم دانش آموزان از میان طرح های پیشنهاد...

مشاهده

بزرگداشت مقام معلم

مشاهده