021-2936

تکنیک ترام نقطه

تکنیک ترام نقطه
زهره علیخانی 6 اسفند 1401

تکنیک «ترام نقطه» از جمله سبک های نقاشی است که جهت ترسیم آن از راپید و کاغذ کالک استفاده می کنند و تمام نقاشی را با نقطه ترسیم می کنند.

  • فضای مجازی :

ارسال نظر

ایمیل شما منتشر نخواهد شد .*