021-2936

روز شاد و تحویل کارنامه پایه ششم پیش دبستان و دبستان دخترانه پرسش

روز شاد و تحویل کارنامه پایه ششم پیش دبستان و دبستان دخترانه پرسش
مبینا محمدی راد 2 بهمن 1400

روز شاد و تحویل کارنامه پایه ششم پیش دبستان و دبستان دخترانه پرسش

روز شاد و تحویل کارنامه پایه ششم پیش دبستان و دبستان دخترانه پرسش

نام دبیران:سمیرا مرادزاده-آرزو بابایی-معصومه عبدالهی

نام پشتیبان:فاطمه صالحی

تعداد دانش آموزان:13 نفر

  • فضای مجازی :

ارسال نظر

ایمیل شما منتشر نخواهد شد .*