021-2936

خبر

باشگاه تراز برترهای آزمون 20 آبان قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (و...

در نوشتار زیر، گزارش مصور باشگاه تراز برترهای آزمون 20 آبان قلمچی دبیرستان دوره اول سرای د...

مشاهده

آزمایش واکنش یخ خشک با آب جوش (دبیرستان سرای دانش مرزداران)

مشاهده

چهاردهمین جلسه‌ی شورای معاونین با حضور رئیس آموزش و پرورش منطقه2

چهاردهمین جلسه‌ی شورای معاونین با حضور رئیس آموزش و پرورش منطقه2 تهران، در دبیرستان سرای د...

مشاهده

برگزاری اُردوی پارک آبی اُپارک تهران به مناسبت گرامیداشت روز دانش‌آموز...

در تاریخ دهم آبان ماه به مناسبت گرامیداشت روز دانش‌آموز، دانش آموزان دبیرستان سرای دانش وا...

مشاهده

باشگاه تراز برترهای آزمون 6 آبان قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (وا...

در مقاله زیر، گزارش مصور باشگاه تراز برترهای آزمون 6 آبان قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دان...

مشاهده

برگزاری اردوی اُپارک تهران (دبیرستان دوره اول سرای دانش مرزداران)

اردوی اُپارک تهران برای دانش آموزان عزیز دبیرستان دوره اول سرای دانش مرزداران برگزار شد.

مشاهده

بازگشایی مدرسه و آغاز سال تحصیلی جدید (دبیرستان دوره اول سرای دانش مرز...

سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدرسه (دبیرستان دوره اول سرای دانش مرزداران) روز شنبه دوم مهر م...

مشاهده

جلسه هم اندیشی و شورای دبیران دبیرستان دوره اول سرای دانش مرزداران

جلسه هم اندیشی و شورای دبیران دبیرستان دوره اول سرای دانش مرزداران در تاریخ 30 شهریور برگز...

مشاهده

برترین های آزمون 22 مهر قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (واحد مرزدار...

در گزارش زیر با برترین های آزمون 22 مهر 1401 قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (واحد مرزدا...

مشاهده

برترین های آزمون 8 مهر قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (واحد مرزدارا...

در نوشتار زیر با برترین های آزمون 8 مهر 1401 قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (واحد مرزدا...

مشاهده

باشگاه تراز برترهای آزمون 25 شهریور قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش...

در مقاله زیر، گزارش مصور باشگاه تراز برترهای آزمون 25 شهریور قلمچی دبیرستان دوره اول سرای...

مشاهده

باشگاه تراز برترهای آزمون 11 شهریور قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش...

در زیر گزارش مصور باشگاه تراز برترهای آزمون 11 شهریور قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (و...

مشاهده