021-2936

آزمایش واکنش یخ خشک با آب جوش (دبیرستان سرای دانش مرزداران)

آزمایش واکنش یخ خشک با آب جوش (دبیرستان سرای دانش مرزداران)
حسن ستاری غلامی 16 آبان 1401

🔔 زنگ پژوهش و آزمایشگاه

🏫 دبیرستان پسرانه دوره اول سرای دانش واحد مرزداران

👨🏫👨🏻🔬 انجام آزمایش توسط استاد سید سجاد حسینی

 

🔰 واکنش یخ خشک با آب جوش

 

📍مواد مورد استفاده:

بِشِر

اسپاتول

بطری

یخ خشک

آب جوش

شمع

کبریت

بادکنک

 

📋شرح و توضیح آزمایش:

یخ خشک در واقع CO2 در حالت جامد است و دمای آن منفی 78 درجه سانتیگراد می‌باشد، که تماس آن با پوست انسان باعث وارد آمدن آسیب می‌شود.

یخ خشک در دمای محیط در مجاورت هوا، تصعید می‌شود که در صورت واکنش با آب جوش، این واکنش با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

 

📊 نتیجه‌ی آزمایش:

پس از انجام واکنش یخ خشک با آب جوش، درون بطری ریختیم تا بتوانیم به وسیله‌ی گاز CO2 خروجی، بادکنک را کم‌کم باد کنیم.

  • فضای مجازی :

ارسال نظر

ایمیل شما منتشر نخواهد شد .*