021-2936

خبر

باشگاه تراز برترهای آزمون 29 اردیبهشت قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دان...

در نوشتار زیر، گزارش مصور باشگاه تراز برترهای آزمون 29 اردیبهشت قلمچی دبیرستان دوره اول سر...

مشاهده

باشگاه تراز برترهای آزمون 15 اردیبهشت قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دان...

در نوشتار زیر، گزارش مصور باشگاه تراز برترهای آزمون 15 اردیبهشت قلمچی دبیرستان دوره اول سر...

مشاهده

باشگاه تراز برترهای آزمون 1 اردیبهشت قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش...

در نوشتار زیر، گزارش مصور باشگاه تراز برترهای آزمون 1 اردیبهشت قلمچی دبیرستان دوره اول سرا...

مشاهده

برترین های آزمون 7 و 18 فروردین قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (واح...

در گزارش زیر با برترین های آزمون 7 و 18 فروردین قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (واحد مر...

مشاهده

باشگاه تراز برترهای آزمون 19 اسفند قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (...

در نوشتار زیر، گزارش مصور باشگاه تراز برترهای آزمون 19 اسفند قلمچی دبیرستان دوره اول سرای...

مشاهده

باشگاه تراز برترهای آزمون 5 اسفند قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (و...

در نوشتار زیر، گزارش مصور باشگاه تراز برترهای آزمون 5 اسفند قلمچی دبیرستان دوره اول سرای د...

مشاهده

برترین های آزمون 21 بهمن قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (واحد مرزدا...

در گزارش زیر با برترین های آزمون 21 بهمن قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (واحد مرزداران)...

مشاهده

برترین های آزمون 7 بهمن قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (واحد مرزدار...

در گزارش زیر با برترین های آزمون 7 بهمن قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (واحد مرزداران)...

مشاهده

باشگاه تراز برترهای آزمون 2 دی قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (واحد...

در نوشتار زیر، گزارش مصور باشگاه تراز برترهای آزمون 2 دی قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش...

مشاهده

معرفی انواع رُبات ها و سنسورها در زنگ فناوری و رُباتیک

در دبیرستان دوره اول سرای دانش واحد مرزداران، برای دانش آموزان یک زنگ با عنوان فناوری و رُ...

مشاهده

برترین های آزمون 18 آذر قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (واحد مرزدار...

در گزارش زیر با برترین های آزمون 18 آذر 1401 قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (واحد مرزدا...

مشاهده

آموزش پروپوزال و پایان‌نامه نویسی در زنگ پژوهش

در زنگ پژوهش دبیرستان دوره اول سرای دانش واحد مرزداران، کلاس آموزش پروپوزال و پایان‌نامه ن...

مشاهده