021-2936

خبر

روز معلم مبارک

روز معلم بر تمامی معلمین و آموزگاران زحمتکش و دلسوز خانواده بزرگ سرای دانش مبارک باد.

مشاهده

برنامه امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دوره اول متوسطه (خرداد 1400)

برنامه امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم دوره اول متوسطه (خرداد 1400)

مشاهده

تغذیه ی مناسب در ایام امتحانات

دانش آموزان در نوشتار زیر با تغذیه های مناسب در ایام امتحانات آشنا می شوند...

مشاهده

مطالب درسی مرتبط با آزمون 17 اردیبهشت متوسطه 1

دانش آموزان عزیز در مقاله ی زیر، مطالب درسی مرتبط با آزمون 17 اردیبهشت را بخوانند.

مشاهده

آزمون عیدی 14 فروردین 1400

آزمون 14 فروردین آزمون عیدی به دانش آموزان عزیز می باشد.

مشاهده

برنامه امتحانات کلاسی نیمسال دوم

اعلام برنامه امتحانات کلاسی

مشاهده