خدمات آموزشی سرای دانش

مجموعه مدارس سرای دانش ، منابع آموزشی شامل ویدیو های آموزشی ،نمونه سوالات امتحانی نیمسال اول و دوم ، پاسخ تشریحی آزمون های قلم چی را در اختیار دانش آموزان قرار داده ،که می توانید در این سایت مشاهده نمایید.

ویدیو های دروس

مجموعه مدارس سرای دانش ، ویدیو های آموزشی برای تمام مقاطع تحصیلی با کیفیت بالا توسط اساتید مجرب را در اختیار دانش آموزان قرار داده ،که می توانید در این بخش مشاهده نمایید.

نمونه سوالات امتحانی

مجموعه مدارس سرای دانش ، منابع آموزشی شامل نمونه سوالات امتحانی نیمسال اول و دوم ، را در اختیار دانش آموزان قرار داده ،که می توانید در این بخش مشاهده نمایید.

پاسخ تشریحی آزمون های قلم چی

مجموعه مدارس سرای دانش ، منابع آموزشی شامل پاسخ تشریحی آزمون های قلم چی ، را در اختیار دانش آموزان قرار داده ،که می توانید در این بخش مشاهده نمایید.