021-2936

خبر

برترین های آزمون 7 بهمن قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (واحد مرزدار...

در گزارش زیر با برترین های آزمون 7 بهمن قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (واحد مرزداران)...

مشاهده

جشن 100 پایه دوم دبستان سال تحصیلی 1401-1402

جشن 100 پایه دوم دبستان سال تحصیلی 1401-1402

مشاهده

برنامه ارزشیابی های مداد کاغذی نیم سال اول دبستان سرای دانش واحد شریعت...

برنامه ارزشیابی های مداد کاغذی نیم سال اول دبستان سرای دانش واحد شریعتی

مشاهده

برنامه ارزشیابی های دبستان دوره دوم مرزداران(چهارم و پنجم و ششم)

در ادامه برنامه ارزشیابی های دبستان دوره دوم مرزداران در دی ماه 1401 را مشاهده می کنید...

مشاهده

برنامه ارزشیابی های دبستان دوره اول مرزداران(پایه اول تا سوم)

در ادامه برنامه ارزشیابی های دبستان دوره اول مرزداران در دی ماه 1401 را مشاهده می کنید...

مشاهده

جشن یلدا دبستان سرای دانش مرزداران

برگزاری جشن یلدا با اجرای برنامه گروه موسیقی و برنامه شاد با حضور ننه سرما

مشاهده

باشگاه تراز برترهای آزمون 2 دی قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (واحد...

در نوشتار زیر، گزارش مصور باشگاه تراز برترهای آزمون 2 دی قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش...

مشاهده

معرفی انواع رُبات ها و سنسورها در زنگ فناوری و رُباتیک

در دبیرستان دوره اول سرای دانش واحد مرزداران، برای دانش آموزان یک زنگ با عنوان فناوری و رُ...

مشاهده

برترین های آزمون 18 آذر قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (واحد مرزدار...

در گزارش زیر با برترین های آزمون 18 آذر 1401 قلمچی دبیرستان دوره اول سرای دانش (واحد مرزدا...

مشاهده

برگزاری جلسات سه نفره پاییز و جلسه اختصاصی با دبیران

برگزاری جلسات سه نفره پاییز 1401 و جلسه اختصاصی با دبیران

مشاهده

جلسات 3 نفره پاییز 1401

برگزاری جلسات سه نفره پاییز

مشاهده

غلبه بر حواس پرتی

مشاهده