021-2936

نمایشگاه کتاب انتشارات پرستو و نردبان

نمایشگاه کتاب انتشارات پرستو و نردبان
صدیقه اکبرشاهی 3 اسفند 1401

برگزاری نمایشکاه کتاب انتشارات پرستو و نردبان زمان : 22 اسفند 1401 - از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 15:00 مکان : مدرسه سرای دانش واحد شریعتی

برگزاری نمایشکاه کتاب انتشارات پرستو و نردبان 

زمان : 22 اسفند 1401 - از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 15:00

مکان : مدرسه سرای دانش واحد شریعتی

  • فضای مجازی :

ارسال نظر

ایمیل شما منتشر نخواهد شد .*