021-2936

مانور زلزله

مانور زلزله
مریم احمدی 8 آذر 1401

اهداف مانور زلزله و ایمنی عبارتند از: کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله بوسیله ارتقاء فرهنگ ایمنی و مقاوم سازی؛ ایجاد آمادگی برای انجام واکنشهای صحیح و سریع در برابر زلزله؛ افزایش سطح آگاهی دانش آموزان در مورد زلزله و سایر پدیده های طبیعی.

  • فضای مجازی :

ارسال نظر

ایمیل شما منتشر نخواهد شد .*