021-2936

برگزاری شورای دانش آموزی مدرسه سرای دانش واحد انقلاب

برگزاری شورای دانش آموزی مدرسه سرای دانش واحد انقلاب
زهره علیخانی 29 آبان 1401

انتخابات شورای دانش آموزی مدرسه سرای دانش واحد انقلاب تاریخ برگزاری سه شنبه 1401/08/24 شورای دانش آموزی با همکاری با کادر مدرسه در جهت رفاه و افزایش بازده مدرسه تشکیل می شود و باعث تبادل ارتباط بیشتر بین دانش آموزان و کادر مدرسه است.کاندیدای شورا با تبلیغات بر روی برد مدرسه معیار ها و برنامه های خود را به دانش آموزان اطلاع رسانی کردند و دانش آموزان کاندیدای مورد تایید خود را در فرم مشخص شده نوشتند و در صندوق انتخابات انداختند.

  • فضای مجازی :

ارسال نظر

ایمیل شما منتشر نخواهد شد .*