021-2936

برنامه دوره تابستانی مدرسه مجازی سرای دانش کلیه پایه ها

برنامه دوره تابستانی مدرسه مجازی سرای دانش کلیه پایه ها
شیدا دوکوشکانی 2 تیر 1401

برنامه دوره تابستانی مدرسه مجازی سرای دانش کلیه پایه ها به شرح زیر است:

برنامه دوره تابستانی مدرسه مجازی سرای دانش کلیه پایه ها به شرح زیر است:
جهت ثبت نام در دوره های تابستانی مدرسه مجازی روی لینک زیر کلیک کنید https://sarayedanesh.sch.ir/school/short-preregister

  • فضای مجازی :

ارسال نظر

ایمیل شما منتشر نخواهد شد .*