021-2936

نمونه هایی از فعالیت های کلاس اول یاس / سرای دانش الغدیر

نمونه هایی از فعالیت های کلاس اول یاس / سرای دانش الغدیر
هانیه اسماعیلی 1 آبان 1400

نمونه هایی از فعالیت های کلاس اول یاس

🌸🌸 نمونه هایی از فعالیت های اول یاس 🌸🌸

آموزگار : خانم عرفانیان 💐

پشتیبان : خانم شجاعی 💐

heartبازی و آشنایی دانش آموزانم با خط زمینه

winkالگوسازی دانش آموزانم با مکعب

cheekyالگوسازی دانش آموزانم با حبوبات و ماکارانی

laughنقاشی هم آغازها

surpriseبازی سایه ها

coolکاردستی و نقاشی سایه ها

enlightenedکاردستی چراغ راهنمایی

angelآزمایش روی آب ، زیر آب

heartکاردستی پرچم ایران

  • فضای مجازی :

ارسال نظر

ایمیل شما منتشر نخواهد شد .*