021-2936

خبر

دستورالعمل شرکت در بیست و پنجمین دوره جشنواره بین المللی ریاضیات کانگو...

دستورالعمل شرکت در بیست و پنجمین دوره جشنواره بین المللی ریاضیات کانگورو 1402

مشاهده

برگزاری جشنواره کتاب

برگزاری جشنواره کتاب

مشاهده

تدریس نشانه (ت) - اول دبستان - سرای دانش الغدیر

تدریس نشانه (ت)

مشاهده

برترین ترازهای آزمون 20 آبان / دبستان سرای دانش الغدیر

تراز های بالای 6000

مشاهده

جشن قرآن کلاس اولی های دبستان سرای دانش الغدیر

جشن قرآن کلاس اولی های دبستان سرای دانش الغدیر

مشاهده

برگزاری همایش ورزشی در هفته تربیت بدنی دبستان سرای دانش واحد الغدیر

برگزاری همایش ورزشی در هفته تربیت بدنی

مشاهده

برگزاری جشن میلیون پایه چهارم / سرای دانش واحد الغدیر

برگزاری جشن میلیون پایه چهارم

مشاهده

برنامه امتحانات پایه ششم / خرداد ماه 1401 - سرای دانش واحد الغدیر

برنامه امتحانات پایه ششم

مشاهده

جشن عبادت کلاس سوم دبستان سرای دانش واحد الغدیر

جشن عبادت فرشته های کلاس سومی

مشاهده

جشن خودکار کلاس سوم / سرای دانش واحد الغدیر

جشن خودکار کلاس سوم

مشاهده

نمایش درس فارسی دوم دبستان / سرای دانش واحد الغدیر

نمایش درس فارسی دوم دبستان

مشاهده

ساخت گلدان گچی درس علوم / پایه دوم دبستان سرای دانش واحد الغدیر

گلدان گچی درس علوم / پایه دوم دبستان

مشاهده