021-2936

روز شمار و عناوین هفته تربیت بدنی سال 1401

روز شمار و عناوین هفته تربیت بدنی سال 1401
نرجس مقتدائی 4 آبان 1401

ورزش ، حال خوب، ایران قوی

تربیت بدنی واژه ای است به وسعت رشد و تربیت و کمال انسان و مسیر الهی آن که با تقویت و تربیت تمامی ابعاد وجودی انسان جسمانی، روحانی، تعقلی، اجتماعی و اعتقادی انسان را به کمال می رساند. 

در حقیقت ورزش و فعالیت های ورزشی عنوانی نیست که تنها منحصر در یک روز  و یا یک هفته خلاصه شود و دقیقا بنا بر اهمیت ورزش در سلامت جسم و جان است که هفته ای را به نام آن نامگذاری کرده اند.

هفته ورزش هر ساله در ایران از 26 مهر لغایت 2 آبان ماه برگزار می گردد.

امسال نیز این هفته با شعار ورزش ، حال خوب، ایران قوی نامگذاری شده است.

عناوین هفته تربیت بدنی در ذیل به حضورتان معرفی و اعلام می گردد.

سه شنبه / 26 مهر / ورزش؛ پویایي مدرسه، نشاط جامعه

چهارشنبه / 27 مهر / ورزش؛ مشارکت اجتماعي، دسترسي آسان

پنج شنبه / 28 مهر / ورزش؛ ارتقای فرهنگ اعتلای، روح، منش پهلواني

جمعه / 29 مهر / ورزش؛ انس با طبيعت، بازی های بومي محلي، سنتي و آیيني

شنبه / 30 مهر / ورزش؛ نشان افتخار، غرور ملي، اتحاد و همبستگي

یکشنبه / 1 آبان / ورزش؛ خانواده، بانوان، شور زندگي

دوشنبه / 2 آبان / ورزش؛ آگاهي، سواد حرکتي، توانمندی جانبازان و معلولين، پيوند نسل ها

  • فضای مجازی :

ارسال نظر

ایمیل شما منتشر نخواهد شد .*