021-2936

برگزاری امتحانات نیمسال اول متوسطه دوره اول سرای دانش(واحد رسالت)

برگزاری امتحانات نیمسال اول متوسطه دوره اول سرای دانش(واحد رسالت)
نرجس مقتدائی 5 دی 1400

برگزاری امتحانات نیمسال اول متوسطه دوره اول سرای دانش(واحد رسالت)

امتحانات نیم سال اول متوسطه دوره اول سرای دانش واحد رسالت آغاز شد.

 با فرا رسیدن دی ماه و آغاز فصل امتحانات دانش آموزان سرای دانش واحد رسالت در آزمون ها حاضر شدند. 

بعد از گذشت 3 نیمسال که امتحانات به خاطر شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس به صورت غیرحضوری برگزار شده بود، در این نیمسال و با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی آزمون های هر سه پایه هفتم، هشتم و نهم به صورت حضوری برگزار می شود. امتحان دانش آموزان پایه هشتم و نهم در ساعت 8 صبح و امتحان دانش آموزان پایه هفتم در ساعت 10 صبح برگزار می گردد. پس از برگزاری امتحان دانش آموزان می توانند سوالات و کلید امتحان خود را با مراجعه به سایت مجموعه مدارس سرای دانش به آدرس زیر مشاهده کنند.

www.sarayedanesh.sch.ir

  • فضای مجازی :

ارسال نظر

ایمیل شما منتشر نخواهد شد .*